ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

กิจกรรมแรกถมดินสร้างถนนเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 


พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สี่แยกไดอีเผือกเข้าไปทางบ้านคลองห้วยหลัวอีก๑๐๐เมครเลี้ยวขวาเข้าธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

เลี้ยวขวาเข้าธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
 
ทางเข้าธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com