ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

    ครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิตมอบโฉนดใบที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เก็บรักษาไว้จนกว่าจะประกาศเป็นวัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของลูกศิษย์ของครูบาเท่ง ทุกท่าน มีนายอำเภอทับคล้อ นายโสภณพงษ์ เหตานุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง นายสมบุญ พวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๘ นายพงษ์ศักดิ์ ตาตุ่น ผู้ใหญ่วิเชียร เรือนแก้ว ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่๑๘ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เป็นสักขีพยาน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญคลิกเข้าชมเว็บไซต์  www.dhammakamotaisuwan.com
  คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com