ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

    ครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต มีเจตนาอันบริสุทธิ์ ที่จะสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยเต็มใจทำสัญญายกให้ที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ดิน พร้อมบันทึกส่งมอบโฉนดที่ดิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เก็บรักษาไว้จนกว่าจะประกาศเป็นวัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของลูกศิษย์ของครูบาเท่ง ทุกท่าน

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม พ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม พ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรม

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม พ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรม

นายูต้าย น่าบัณฑิต และนางสุวรรณ น่าบัณฑิต พ่อแม่ทางโลก เจ้าของแผ่นดินธรรมแห่งนี้
จึงเป็นเจตนาอันบริสุทธิ์และแน่วแน่ที่จะสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ แผ่นดินธรรมแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร...สาธุ


เป็นบันทึกข้อความที่ครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต ยินยอมถวายที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ต่อเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร (ธรรมยุต) พระเทพวัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ขอเชิญคลิกเข้าชมเว็บไซต์  www.dhammakamotaisuwan.com
  คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com