ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

    ขุดสระและถมที่ ๒ งาน ในพื้นที่ ๘ ไร่ เพื่อจะสร้างวัด และถมถนน ๑๑ งาน
เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต
เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

1
ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแล

ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแลได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแล

ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแล

ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแล

ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม มาช่วยดูแล
ขอเชิญคลิกเข้าชมเว็บไซต์  www.dhammakamotaisuwan.com
  คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com