ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

ขอเชิญสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต   หลวงปู่จันทา ถาวโร   หลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม   หลวงปู่ลี ถาวโร   และพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าทุกองค์   สร้างวัดกับวัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม ชื่อ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต  ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยการซื้อที่ดินหน้าวัดมีน้ำประปาและไฟฟ้า เนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา เหมาะแก่การสร้างบ้านพักเพื่อปฏิบัติธรรมสายวัดป่า เจ้าภาพจะนำเงินจากการขายที่ดินเพื่อสร้างวัด
 สนใจติดต่อ  โทร ๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑


สี่แยกไดอีเผือกเข้าไปทางบ้านคลองห้วยหลัวอีก๑๐๐เมตรเลี้ยวขวาเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

เลี้ยวขวาเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
 
ทางเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com