ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องurai1791   
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องweera66230
ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่อ่ำ   ธัมมกาโม
เชิญเข้าฟังธรรมะ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
                  หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม ได้ที่นี่

ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
ช่องurai1791  
 ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
 
 แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่จันทา   ถาวโร

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
คลิกเข้าไปศึกษาได้
 

 ขอเชิญศึกษาปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 ชมยูทูปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.อุดรธานี
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

สรุปกิจกรรมการก่อสร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัว ครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิตและคุณภควัต น่าบัณฑิต
ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

 ขุดสระและถมที่ ๒ งาน ในพื้นที่ ๘ ไร่ เพื่อจะสร้างวัด และถมถนน ๑๑ งาน เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
(ยังไม่มีงบบริจาค)
  คลิกเข้าชมกิจกรรมที่นี่

 

 กิจกรรมแรกถมดินสร้างถนนเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ยังไม่มีงบบริจาค)
  คลิกเข้าชมกิจกรรมที่นี่

 การถมดินเป็นปฐมฤกษ์สร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ยังไม่มีงบบริจาค)

 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
(ยังไม่มีงบบริจาค)

 

 สร้างกุฏิอุบาสิกา ณ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ต่อระบบน้ำประปาเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต (ยังไม่มีงบบริจาค) วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ภาพสร้างกุฎีธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ยังไม่มีงบบริจาค)
    คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 งานทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 วันทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 บรรยากาศงานทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต คืน ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 ร่วมใจทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 สวดพุทธมนต์เย็นงานถวายที่ดิน กุฏิ ห้องน้ำ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิตเตรียมงานทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมฯ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 เตรียมงานทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 ทำป้ายและสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 หนึ่งปีสิบเดือนกับการสร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านไดอีเผือก หมู่ ๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 เรื่องขอสร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กับ ลป.อ่ำ ธมฺมกาโม ปี๒๕๕๗ ผลิตเผยแพร่โดยครูอุไร น่าบัณฑิต ครูวีระ น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต เทศนาพระครูสันติวรญาณ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

 

 แผนที่การเดินทางสู่ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ครูอุไร น่าบัณฑิต ครูวีระ น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต ปลูกป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

 

 สร้างอาคารพุทโธที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 นักเรียนโรงเรียนวัดไดอีเผือก สพป.พิจิตร เขต๒ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปลูกป่าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

 กราบอาราธนาหลวงปู่โย ร่วมสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 ขอเชิญสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต   หลวงปู่จันทา ถาวโร   หลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม   หลวงปู่ลี ถาวโร   และพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าทุกองค์   สร้างวัดกับวัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธัมฺมกาโม ชื่อ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต  ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยการซื้อที่ดินหน้าวัดมีน้ำประปาและไฟฟ้า เนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา เหมาะแก่การสร้างบ้านพักเพื่อปฏิบัติธรรมสายวัดป่า เจ้าภาพจะนำเงินจากการขายที่ดินเพื่อสร้างวัด
สนใจติดต่อโทร ๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 สถานที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมกาโม  ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 อาพัน น่าบัณฑิต ถวายที่ดินทางเข้าที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ปี๒๕๕๘ ตอน๒ ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 อาพัน น่าบัณฑิต ถวายที่ดินทางเข้าที่พักสงฆ์ป่่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ปี๒๕๕๘ ตอน๑ ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 


  คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com