ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

          ศูนย์เผยแพร่ธรรมะที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต


                  ขอเชิญเข้าชม Youtube เผยแพร่ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

 

 urai1791
เผยแพร่ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์


 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดสันติวรญาณ บ้านทุ่งนางาม ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
         

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 

 ยูทูปธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 ยูทูปธรรมะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล บ้านชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่พุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) จ.บึงกาฬ

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

 ยูทูปธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุ วัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี

 

 ยูทูปธรรมะท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโสการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่วิริยังค์ สิริธโร วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส(วัดใหม่เสนานิคม) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโสการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก บ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่คำพอง(น้อย) ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ เมืองออดี้ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 

 ยูทูปธรรมะหลวงพ่อไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าสุทธิภาวัน ต.หนองปลาไหล ต.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

 ยูทูปธรรมะท่านชยสาโรภิกขุ สถานพำนักสงฆ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 ยูทูปธรรมะหลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ บ้านป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 ยูทูปธรรมะพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com